ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ Ο.Ε. - ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Μακρυωνίτης Α.Ε.

Η εταιρία ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΟΕ δραστηριοποιείται στο εμπόριο ποτών, αναψυκτικών και τροφίμων στο νησί της Σύρου.

Είναι μία οικογενειακή επιχείριση η οποία ιδρύθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου του 1986.